BQT cho em xin phép sửa đổi nick từ mựctau thành muctau đi ạ ,vì lúc đăng kí ,do vội vàng không kiểm tra kĩ nên nick của em bị thiếu dấu huyền nên gọi thấy hơi kì kì,nên bỏ hết dấu thì tốt hơn...