Phong cảnh đẹp và trong sáng, hình rõ nét , màu hoa cải vàng rực rở và màu hoa trắng nền cũng làm tăng thêm màu sáng sang trong... cảnh bạn chụp ở đâu mà đẹp thế...cảm ơn đã chia sẻ bộ ảnh đẹp