bác cho em hỏi tấm ảnh này kỹ thuật chụp ảnh 2 người làm sao.. em chụp 2 người toàn 1 ng rõ, 1 người mờ do em để f nhỏ, nhưng nếu tăng f lên thì không xóa phong dc nhiều như bác T T