Các bac Admin vui lòng cho chuyển "Hchau" thành "Rodenst", tên cũ bị "gấu" kêu ca mãi. Cám ơn các bác.