Kính thưa ban quản trị vnphoto em xin ban quản trị cho em đổi sang nick khác để phù hợp với chữ kí của em, vì trước đây em không biết đăng kí nhờ bạn làm cho với nick hiện tại là "halang" nay em đã...