Chân dâu đi đất kìa, chán chưa :-<
Nhìn bộ ảnh này quen lắm,rõ ràng nhìn thấy ở đâu trước đấy r ... Ảnh đuổi nhau ở đài phun nước bờ hồ ý :-<