mình cực kỳ thích phong cách chụp của JA. Nhiều góc máy rất đẹp và lạ, minh học hỏi được rất nhiều từ đậy.. Thanks đã share.