Đam mê, gắn bó và giữ vững phong độ làm việc qua từng ấy năm.