Nhờ anh admin đổi giùm nick của em thành chicken_pure

Do lúc đăng ký gõ nhanh thì chữ r thành dấu hỏi mà em không để ý nên không sửa lại.

Cảm ơn admin.