Xl bác nhưng em cảm thấy màu cái này ko ổn lắm ah...cứ ám xanh tím làm sao ý...