ấn tượng với phong cách chụp ảnh này đấy! cho mềnh hỏi mấy cái view này là ở đâu vậy ah?