!!! CD-CR chụp hình cưới thì đương nhiên fải thể hiện tâm trạng hạnh phúc rùi, chẳng lẽ bác bảo 1 bộ ảnh CD-CR cứ đứng xa nhau ra hay sao ??!!!
-----------------------------
:8: