Xin nhờ Admin đổi nick của em thành Foto Grabber cho đúng với chữ ký trên ảnh chụp với ạ. Em cảm ơn nhiều.