Anh bắt khoản khắc rất tuyệt.Nhưng góc chụp thì vẫn con hạn chế:)