Dear anh Dương, em xin phép đổi tên nick thai04vn thành SUN@V, trong trường hợp không cho phép ký tự @ anh đổi giúp em thành SUNV.Cảm ơn anh.