Bác ỡ Vũng tàu muốn săn hình về câu cá bác ra mũi Nghinh Phong ấy.