Em là newbie đang tìm chỗ học. Tham khảo topic này em biết thêm vài nơi để học. Rất cám ơn ạ!