Tấm này quá đẹp... nhìn tấm này nhớ lúc nhỏ hay rủ bạn bè ra bến đò tắm, nhưng hok có trần truồn thế nay hihi