1. Bức ảnh này em chụp vào ngày 30 Tết năm nay. Hôm đó em xách xe đi 1 vòng quê mình ( quê em ở Hốc Môn) để cảm nhận sự thay đổi của quê mình. ...