2010 cũng là 1 năm có nền kinh tế khó khăn sau khủng hoảng toàn cầu nên tôi cũng không đi được nhiều do bu bu công việc. Tuy nhiên năm nay cũng tranh thủ đi được vài nơi mà trước đây đã mơ ước được...