Topic này năm nào e cũng coi và lần nào e cũng thích ... nó giống như gởi gắm tình cảm , những gì hạnh phúc nhất của mỗi người vào đây . E có cảm giác như ảnh trong topic này có hồn hơn topic khác...