Vẫn là những bức ảnh closeup, "chim cò" mà em tâm đắc nhất:
1. Chung sức???
http://www.vnphoto.net/cache/600x400-16695_p1000996_9553.jpg

2. Đợi?...