e là người sg, vừa chuyển ra hp sinh sống dc 2 tháng. Cũng mới vừa mua Fujifilm xe-2, kỹ năng và kiến thức gần như số 0. Không biết e có thể tham gia để dc các bác chỉ bảo cho trực quan sinh động dc...