Tất cả hình lể tiệc thương ít phóng lớn nên sử dung iso cao là một lợi thế để có backgroup sáng và dể nổi khối hơm. ngày xưa chụp phim thì sử phim iso 400 thường cho hình đẹp hơn hẳn iso 100 . Bây...