Chụp chế độ k chỉnh whtie blance cho phù hợp (chụp file raw về canh lại white blance trên máy tính nữa là ok )em chụp đám cứoi đãi rạp màu đỏ kết hợp mấy cái này ra hình vãn ok)trên 1 số đèn flash có...