có cái máy ảnh rồi mà chưa có flash...toàn mượn chụp ké không...bài viết của các bác hay quá...đang đễ dành money cuới em sb900.....^^