Ghé DG Camera mua miếng tản sáng đó bro, hoặc bất đắc dĩ quên thì gắn cái card-visit lên :D