Nếu bác chụp ETTL rọi flash thẳng mặt mà thiếu sáng thì cần thiết phải bù sáng (+Ev) vào cho đủ, vì có khả năng đo sáng bị sai dẫn đến đèn tự động giảm công suất một chút so với công suất đúng.
...