Mỗi người một kiểu, ông bạn của mình không dùng miếng tản sáng, ổng cứ đánh thẳng flash vào chủ đề. Để mình thử nghiệm vài cách xem sao? Các bac chia se kinh nghiệm quá hay. Có ai ở Thủ đức hay quận...