Hay thật , em thích những ảnh khoảnh khắc thế này .
Nếu bác chụp được gần hơn nữa và xóa nền mạnh hơn thì tuyệt đẹp !