Gà chọi nhìn phê quá. Mấy tấm 2,3 & 4 em thấy đẹp. Kể mà có cú song phi vào yết hầu thì phê bác nhỉ. Bác có tấm nào chụp cả đám đông đứng xem thì post lên cho nó có không khí