Tìm kiếm:

Type: Posts; User: Mystus vittatus

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

  1. Việc sử dụng các phần mềm không có bản quyền như...

    Việc sử dụng các phần mềm không có bản quyền như Photoshop là một vấn đề có tính chất lịch sử và nhiều thứ phức tạp ở các nước đang phát triển(kể cả vấn đề giá cả quá đắt). Tuy nhiên, nếu mình nói...
  2. Cái gì cho là cho, cái gì không cho khi dùng phải...

    Cái gì cho là cho, cái gì không cho khi dùng phải xin phép. Đó là chuyện đương nhiên. Các bác ở đây mới bàn đến vấn đề những ảnh bình thường trên báo, chưa nói đến những tấm ảnh nghệ thuật đem in...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2