hình bác chủ nét đứt cả tay. cơ mà giá em nào còn cao quá.