Bác Naboo dùng cả RX 100 và RX 100 M3, xin cho nhận xét so sánh giữa 2 đời, có đáng nâng cấp không ạ ? Thanks