Dòng này phù hợp cho ng hay di chuyển, thích sự nhỏ gọn chứ xác định chụp chân dung thì cứ đầu tư loại thay đc ống kính