Bạn chủ topic có thể chia sẻ địa điểm của Homestay được không ạ!? Mình cũng thích Đà Lạt lắm nhưng chưa trải nghiệm nơi thiên nhiên như bạn bao giờ. Xin cám ơn bạn.