cao nhân nào biết giúp mình tìm soft nào để vẽ lên bức ảnh được như vậy ! thanks nhiều nhiều :)...