Bộ ảnh rất đẹp ạ, thể hiện được nhiệt huyết của vận động viên, điều hay ở nhiếp ảnh là khi họ bắt trọn cảm xúc của chủ thể