Tìm kiếm:

Type: Posts; User: zozo348

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. https://c1.staticflickr.com/9/8714/28161521544_275...

  https://c1.staticflickr.com/9/8714/28161521544_275ecb993b_c.jpgpentax K1 + DFA* 70-200 f2.8 by Tran Huu, trên Flickr
 2. k1 + DA* 60-250mm...

  k1 + DA* 60-250mm
  https://c8.staticflickr.com/9/8757/27742499903_14b01c844f_c.jpgIMGP9829 by Tran Huu, trên Flickr
 3. https://c1.staticflickr.com/8/7696/28303262856_998...

  https://c1.staticflickr.com/8/7696/28303262856_998530e360_c.jpgK1 + 180mm macro f2,8 by Tran Huu, trên Flickr
 4. K1 + DFA*70-200 f2.8...

  K1 + DFA*70-200 f2.8
  https://c5.staticflickr.com/8/7184/27398572716_d01041ecf3_c.jpgIMGP9092 by Tran Huu, trên Flickr
 5. https://c6.staticflickr.com/8/7341/28122338845_60c...

  https://c6.staticflickr.com/8/7341/28122338845_60c6d4355e_c.jpgIMGP9137 by Tran Huu, trên Flickr
 6. k1 + DFA.70-200 f2.8...

  k1 + DFA.70-200 f2.8
  https://c4.staticflickr.com/8/7207/27360891011_0bc49b0982_c.jpgIMGP9050 by Tran Huu, trên Flickr
 7. @.LeDoHung vợ chú thật là xinh.!!!...

  @.LeDoHung vợ chú thật là xinh.!!!
  https://farm8.staticflickr.com/7645/27104427205_2ff07aecc4_c.jpgK1 Test by Tran Huu, trên Flickr
 8. k1 + DFA*70-200 f2,8...

  k1 + DFA*70-200 f2,8
  https://farm8.staticflickr.com/7655/26993909312_cf310dbd78_c.jpgIMGP0142 by Tran Huu, trên Flickr
 9. giả nhiệt cùng k1...

  giả nhiệt cùng k1
  https://farm8.staticflickr.com/7612/27017925401_60d2079236_c.jpgIMGP0105 by Tran Huu, trên Flickr
 10. https://farm8.staticflickr.com/7716/26358086414_00...

  https://farm8.staticflickr.com/7716/26358086414_0015b485ae_c.jpgIMGP1515 by Tran Huu, trên Flickr
 11. https://farm8.staticflickr.com/7092/26535496770_b9...

  https://farm8.staticflickr.com/7092/26535496770_b907e94727_c.jpgpentax k1 by Tran Huu, trên Flickr
 12. k1 với lens zoom FF đại cảnh...

  k1 với lens zoom FF đại cảnh
  https://farm8.staticflickr.com/7096/26714423622_7d1d8cdcb7_c.jpgpentax k1 by Tran Huu, trên Flickr
Hiển thị kết quả từ 1 đến 12 / 12