#196-3 mình up thử 1 tấm làm quen
https://farm1.staticflickr.com/790/40811903092_5a63fc85d7_b.jpg2018-03-17_01-09-28 by nhan nguyen, trên Flickr