em cũng hay nghe bản này và chỉ thích nghe by band shotgun thôi !!! nghe và nhớ ngày xưa ! rộn ràng ! rưng rưng !!!