Theo em nghĩ là anh Nikonian2006 muốn nói là SVS mấy cái sub của nó xuống dưới hơn 20 Hertz phải không?