Chơi cái này đốt tiền ghê quá. Em đang luyện tai với loa vi tính, chơi con Harman Kardon SSIII cho đẹp. Khi nào tai trâu được nâng cấp nghe loa vi tính không phê nữa thì mới dám mon men lên dàn dân...