Ẻm nói vậy thôi chứ phải là cụ nào đi xe đạp mặc tà lỏn với áo thung INTEL INSIDE.