Bạn cứ gởi cho bác í đi, chắc bác í thích nhóm Chipmunk mà. À, bạn khỏi gởi cho mình nghen... :D