Tham dự Buổi giao lưu "Những bản ghi âm nhạc Việt chưa từng được nghe" do Vietnam Audio Space tổ chức tại Hi-End café. Tại sao lại là những bản ghi âm nhạc Việt chưa từng được nghe, bởi vì tất cả...