Vừa mới contact bác moonwalker về cái QL17 GIII xong thì vớ đc. thớt này:box:

Em là em mê Olympus RD quá, đúng tiêu chí của em : nhỏ gọn, dễ dàng nhét vào túi áo khoác, ảnh nét và constrat...