Cho em đăng ký tham gia photo trip này ạ.

1. Địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.september/

2. Hình hồi xưa em tham gia một cuộc thi cũng do Vespa tổ chức, post cho hợp với nhãn...