Nhớ chuyến đi Yamaha năm 2012 cùng anh em Vnphoto.
Giờ thì em khoái đi đạp xe đạp hơn :D