May quá, em còn nhớ pass :3:

Cho em xin 1 slot nhé, các yêu cầu để tối về bổ sung. kkk